Naše společnost nabízí:

  • zpracování a aktualizace kompletní dokumentace BOZP
  • školení osob v oblasti BOZP , včetně vedoucích pracovníků
  • sledování a dodržování právních předpisů BOZP
  • spoluúčast při jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
  • provádění preventivních kontrol na pracovištích