Společnost od roku 2014 zaměstnává a vytváří nová místa pro osoby zdravotně postižené I.až III.stupni invalidity.

Úřad práce uzavřel  s naší společností písemnou dohodu o uznání společnosti TRITIUM 2000 s.r.o. za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Rozšířením činnosti v oblasti úklidové a pomocné zahradní práce vznikla v letošním roce nová pracovní místa pro OZP.

Společnost TRITIUM 2000 s.r.o. spolupracuje s  neziskovou organizací Ledovec,z.s.